Christ United Bikers zijn motorrijders die geloven in God. Ze vallen en staan op zoals ieder mens, maar kiezen er voor het voorbeeld van Jezus Christus te volgen om hun houding te wijzigen.  Een Christ United Biker begeeft zich meestal alleen als christen onder christenen en daarbuiten.

 

Het embleem

Een Christ United biker draagt zijn of haar embleem als teken van herkenning.
Het embleem is gebaseerd op de christelijke vlag die elke christen toebehoort, los van denominaties.
Het schild vindt zijn oorsprong in Efeze 6 over de wapenuitrusting van de christen.
Het zwaard of liever het tweesnijdend zwaard vinden we terug in Hebreeën 4.

 

 

Kerkgemeente

Het spreekt vanzelf dat een christen motorrijder geconnecteerd is met een kerkgemeenschap,  want aan hen is alle bevoegdheid gegeven. Is hij of zij dat niet, dan is het een losgeslagen schip zonder anker. Het anker is de Bijbel en alles wat daarin werd neergeschreven. Het is het woord van God.  Als dit niet voldoende blijkt, kunnen we enkel voor deze persoon bidden dat hij of zij De weg terugvindt.

 

Manifest

Christ United Bikers' manifest