Maar voor alle dingen, mijn broeders: zweer niet, niet bij de hemel, niet bij de aarde, en zweer ook geen enkele andere eed, maar laat uw ja ja zijn, en uw nee nee, opdat u niet onder enig oordeel valt.

Een CUB-er ondertekent daarom bij intrede:

  1. Een Bijbelgetrouwe christen te zijn die of moet lid zijn / of regelmatige deelnemer van de christelijke kerk.
  2. Het evangelie van Jezus Christus te verspreiden wanneer zich de gelegenheid daartoe voordoet
  3. Een rug- en frontpatch te dragen, met het logo van CUB, dat wordt toegekend aan de broeders en zusters die zich volgens, in overeenstemming met de Bijbel gedragen. Daarnaast een naampatch (met de werkelijk naam, geen bikernaam) en een provinciepatch
  4. Over een motorfiets te beschikken of rijden, die in orde is, verzekerd en in overeenstemming is met de wetten van het land (Als u tijdelijk niet rijdt, of gewond bent, kunt u nog steeds in aanmerking komen). Hun echtgenoten zijn ook motorrijders, ook al rijden zij eventueel achterop
  5. Zich in overeenstemming met de wet van het land te handhaven, over het besturen van een voertuig, of je er nu mee rijdt of niet
  6. Niet deel te nemen aan praktijken die onze Heer niet verheerlijken of de christelijke normen en visie niet volgen. Als dit gebeurt, kan hij of zij tijdelijk geschorst worden de rug- en frontpatch te dragen, of zelfs worden ontnomen.
  7. Kennis genomen te hebben dat CUB niet kan en niet zal verantwoordelijk of aansprakelijk worden gesteld voor de handelingen van individuen en gebeurlijke ongevallen, direct of indirect of als gevolg daarvan
  8. Geen tegenstrijdige patches of pins te zullen dragen. Geen wimpel te dragen die een provincie of stad claimt. Geen kleuren dragen van andere christelijke motorbedieningen of motorclubs.
  9. Bij schorsing, ontzetting of ontslagname dient hij/zij zijn/haar rug- en frontpatch in te dienen bij de afdeling. De rug- en frontpatch wordt niet terugbetaald.
  10. Er wordt een fiche opgemaakt met contactpersonen in nood, allergieën, bloedgroep en de kenmerken van het motorvoertuig waarmee gereden wordt.